תיקי העור מהווים חלק חשוב בעולם האופנה לנשים משחר האנושות. האמנות של ייצור תיקי עור לא רק מספקת עבודה לעוסקים במלאכה בבתי הייצור, אלא גם משרתת כתרמיל אישי ומיוחד לכל אישה שמבקשת להתעדכן בסגנון ייחודי.   ההיסטוריה של כיסוי עור  →